1-) İş bu sözleşme, RO ME SAĞLIKLI BESLENME DANIŞMANLIĞI MERKEZİ ile (DYT. olarak anılacaktır.) Diyet hizmetinden yararlanmak isteyen (DANIŞAN olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, DYT.’ye e ait olan www.dytmehtapyakut.com adresli internet sitesinin kullanımı, bu site üzerinden alınacak hizmetler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini ile yüz yüze yapılacak görüşmelerde alınacak hizmetleri belirler. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. İş bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ile birlikte okunup kabul edilmiş sayılacaktır. 

2-) Danışan bilgileri, DANIŞAN tarafına  gönderilen online anket ile alınan bilgiler ile yüzyüze görüşme esnasında doldurulan bilgilerdir. DANIŞAN’ın burada paylaştığı bilgiler gizlidir. Sadece DYT. ve klinik personeli tarafından kullanılabilir. DYT. Hukuka aykırı bir durum söz konusu olduğu taktirde DANIŞAN olarak hesabı kaydetmeme veya hesabın aktifliğini / üyeliğini sona erdirme hakkını saklı tutar ve bundan doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Online hizmetten kaynaklanabilecek her türlü elektronik hırsızlıktan doğabilecek bilgi hırsızlığından DYT. ve klinik sorumlu değildir.

3-) DANIŞAN’ ın anket bilgilerini ve DYT. ve klinik ile paylaştığı tüm bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği kabul edilmektedir. Aksi halde bilgilerdeki değişiklik ya da bildirim yapılmadan değişiklik olması halinde DANIŞAN’ ın uğrayacağı zarardan DYT. ve klinik sorumlu tutulamaz.

4-) İş bu sözleşme kapsamında DANIŞAN’a online / birebir diyet hizmetleri sunulmaktadır. DYT. ve klinik, DANIŞAN’ın talebi ve onayı dışında bir ücretlendirme yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5-) DYT. ve klinik online diyet hizmetinden yararlanmak, için kullanıcının 18 yaşın üzerinde olduğu kabul edilir. Aksi halde doğacak zararlardan DYT. ve klinik sorumlu değildir.

6-) DYT. ve klinik DANIŞAN'ın online sistemi yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, DANIŞAN ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca; ilgili veya benzer bir durumda DYT. ve kliniğin, ilgili  DANIŞAN hesabın üyeliğini dondurma veya sona erdirme hakkına da sahiptir.

7-) DANIŞAN tarafından onay verilmesi halinde DYT. ve klinik bünyesinde barındırılan haber, makale ve benzeri türde yazılar, danışana ait kilo güncellemeleri, danışanın hedefleriyle ilgili bildirimler DYT.’nin sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Instagram gibi) üzerinden danışanın yazılı ya da sözlü izni sonrasında paylaşılabilir. 

8-) DYT. ve klinik, online ya da birebir diyet alan DANIŞAN’a verdiği bilgilerle hedeflediği kilo ve vücut ölçülerine ulaşma yada bunların DANIŞAN’ın sahip olduğu çevre ve sağlık koşullarına uygunluğuna veya sonuçlarının başarılı olacağına dair garanti vermez. Aksi iddia edilemeyeceği gibi, bu hususta DANIŞAN maddi ve manevi herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını kabul eder.

9-) DYT. DANIŞAN’ a sunduğu ücretli ve ücretsiz hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin DANIŞAN tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.

10-) DANIŞAN’ın söz konusu diyet önerilerini kullanma hakkı bizzat kendisine aittir, bu hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişi ve kurumlara devredemez.

11-) DANIŞAN, sözleşme konusu kendi rızası ile almayı kabul ettiği hizmetlerin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden DYT. veya kliniğe karşı tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

12-) DANIŞAN tarafından online diyet kayıt işlemi sırasında bildirilen elektronik posta adresine ya da sair iletişim adresine hizmete konu olan diyet menüsü, mesaj, bilgi, yazı, ihtar ve sair mesaj gönderilebilir. DANIŞAN söz konusu elektronik iletilerin ya da mesajların alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

13-) DANIŞAN, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, DYT.  ya da klinik hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. DANIŞAN, siteye ya da kliniğe üyeliğini sona erdirdiği taktirde sözleşmeyi feshetmiş sayılır.

14-) DYT.veya klinik gerek gördüğü takdirde iş bu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. DANIŞAN bu değişikliklerden yasal olarak haberdar olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması halinde, sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder.

15-) İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

16-) DYT. veya klinik, DANIŞAN'a sunduğu hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin DANIŞAN tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.

17-) İşbu sözleşmede yer alan hizmetlerin başlaması için DANIŞAN’ın DYT. veya kliniğin belirtmiş olduğu tutarı belirtilen ödeme (Havale/ EFT / Elden ) şekli ile peşin olarak ödemeyi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ve iş bu sözleşmeyi imzalaması Danışanın ödeme taahhütünü barındırır. DANIŞAN’ın belirtilen, söylenen ödemeyi Havale ya da Eft yapacağı zaman bildirilen hesap yerine başka hesaba para yatırması/göndermesinden DYT. ve klinik sorumlu değildir. Danışanın almış olduğu beslenme/ diyetetik hizmetini iade etme şeklinde bir hakkı yoktur. Hizmet sözleşmesi imzalandıktan sonra anlaşılan ödemeyi geri isteyemez. 2 haftalık ara verme hakkı vardır. 

18-) Bu süreden sonra randevularına gelmeyen danışanın hakları yanmakla beraber ödenen ücreti geri isteme hakkı yoktur. 

19-) Klinik bu Hizmeti DYT., veya  başka diyetisyen unvanındaki kişilere yaptırabilir.

20-) DYT. ve klinik, DANIŞAN’a sunduğu hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin Danışan tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.
    
21-) DYT. ve klinik online / birebir diyete kayıt olurken verilmiş olan ad, soyad, e-posta ve diğer bilgiler DANIŞAN’nın kişisel bilgilerini oluşturmakta olup klinik, tüm Danışanların kişisel bilgilerini gizli kabul eder. Söz konusu bilgiler, DYT. ve klinik Danışanlarla yapmış olduğu üyelik sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanun, yönetmelik ve diğer yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyulması, yetkili idari ve/veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usulüne uygun olarak bilgi verilmesi, kullanıcıların haklarını ve güvenliklerini korumak adına bilgi vermenin zaruri olduğu haller dışında hiçbir şekilde diğer kurum ve kuruluşlara verilmeyecektir.

22-) DYT. veya klinik tarafından üyeliği iptal edilen veya bizzat DANIŞAN tarafından üyeliğine son verilen hallerde DANIŞAN'ın üyelik bilgileri DYT. ve klinik tarafından yasal yükümlülükleri gereği saklanacaktır.

23-) DYT. klinik, online diyette DANIŞAN'larına sunduğu hizmetin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden geleni yapar. Ancak sistem bakımları, kontrolü dışında gerçekleşen teknik arızalar veya mücbir sebepler (elektrik kesintisi, altyapı sorunları, hastalık, doğal afetler vs.) nedeniyle internet kullanımında gerçekleşen aksaklıklardan ve kullanıcıların kendi bilgisayarlarında virüs ve benzeri zararlı yazılımlara karşı tedbir almamalarından sebep oluşan maddi ve manevi zararlardan, sistemin DYT. ve kliniğiniğin elinde olmayan sebeplerden dolayı kesilmesinden dolayı oluşan maddi, manevi zarar veya kazanç kaybından DYT. ve klinik sorumlu değildir.

24-) Kliniğimiz tıbbi tedavi hizmeti sunmadığından ve sadece sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirme sağladığından sağlık sorunlarınızın varlığı halinde teşhis ve tedavi için mutlaka doktora danışılmalıdır.

25-) İşbu şartlar diyet hizmetini kullanım koşullarını düzenlemekte olup kliniğimizden hizmet alan tüm DANIŞAN'lar bu sayfadaki şartlara ve bunlarla bağlantılı ek kural ve yükümlülüklere uymayı kabul etmiş sayılırlar.

26-) DYT. ve kliniğe ödeme yapan danışanların hiçbir şartta ve koşulda ücretleri geri iade edilmez. Danışan ücret iadesinin yapılmayacağını peşinen kabul eder.

27-) DANIŞAN almış olduğu diyet paketindeki randevuları tamamladığında üyeliği pasif olur ve almış olduğu diyet listelerinin randevuları bittikten 7 gün sonra silineceğini kabul eder. Danışan paneli ve siteye ait tüm haklar DYT.'ye aittir ve aksi halde doğacak durumlardan sorumlu değildir.

28-) İşbu sözleşme 27 (yirmiyedi) maddeden oluşmakta olup üye olan her kullanıcı tarafından üyelik tarihinde okunup kabul edilmiş sayılacaktır.